Sexuální dysfunkce je porucha, která ztěžuje nebo znemožňuje udržení uspokojivých sexuálních vztahů. Vyskytuje se v kterékoli fázi pohlavního styku (touha, vzrušení, orgasmus a rozuzlení).

Tento typ dysfunkce postihuje muže i ženy, kteří mohou pociťovat nechuť nebo odmítání sexuálního kontaktu, i když na každé pohlaví působí jinak. Nejčastějšími typy sexuálních problémů u mužů jsou: erektilní dysfunkce, což je neschopnost dosáhnout nebo udržet dostatečnou erekci; sexuální impotence, neschopnost udržet erekci dostatečnou k udržení pohlavního styku alespoň při 25% pokusech; nebo ejakulační dysfunkce, ke které dochází, když se při orgasmu nemůže uvolnit sperma.

Příznaky sexuální dysfunkce

Příznaků sexuální dysfunkce může být několik:

  • Předčasná ejakulace
  • Vaginismus
  • Anorgasmie
  • Erektilní dysfunkce
  • Pohlavně přenosné nemoci
  • Bolest vulvy nebo vagíny při pohlavním styku
  • Inhibovaná sexuální touha
  • Sexuální nespokojenost

Léčba sexuálních poruch

Stejně jako u diagnózy se i léčba sexuálních poruch liší podle jejich povahy. Například v případě erektilní dysfunkce by měl být konzultován androlog, aby se zjistilo, zda je způsobena fyzickou nebo psychickou patologií, zatímco v případě vaginismu lze zahájit psychosexuální programy nebo zvážit operaci.

Koupit Potencialex online, nejlepší léčba!: Potencialex Original.

Jaké jsou příčiny sexuální dysfunkce?

Příčinou sexuální dysfunkce u mužů mohou být mimo jiné nemoci (cukrovka, hormonální problémy, deprese...) nebo konzumace některých léků či látek. Na druhé straně sexuální dysfunkce u žen se může projevovat nízkou sexuální touhou, bolestí nebo obtížemi při vzrušení či dosažení orgasmu.

Tyto poruchy mohou být také způsobeny různými psychickými nebo fyzickými problémy, jako je stres, infekce nebo vaginismus.

Lze tomu zabránit?

Neexistují žádné specifické způsoby, jak zabránit sexuální dysfunkci. Nicméně snížení hmotnosti, zanechání kouření nebo dostatek spánku mohou pomoci zlepšit pohodu a zájem o sex.

Přečtěte si, co lidé říkají o Potencialexu, možná vás přesvědčí...: Potencialex Recenze