In een studie uit 2012, gepubliceerd in Personality and Individual Differences, meldden dankbare mensen dat ze zich lichamelijk gezonder voelen, meer bewegen, beter voor hun gezondheid zorgen en vaker regelmatig naar de dokter gaan. Deze resultaten van het uiten van dankbaarheid veroorzaken een verhoging van het energieniveau door de daarmee gepaard gaande vitaliteit. En hogere energieniveaus hebben vermoedelijk een positieve invloed op de levensduur van degenen die dankbaar zijn.

Dankbaarheid

Dankbaarheid is goed voor je hart. Uit een studie uit 2015 bleek bijvoorbeeld dat patiënten die 8 weken lang een dagboek over dankbaarheid bijhielden, een verlaging van de circulerende niveaus van verschillende belangrijke ontstekingsbiomarkers vertoonden, evenals een verhoging van de hartslag, wat het risico op een hartaanval vermindert. Met andere woorden, minder ontstekingen en gezondere hartritmes betekenen een betere gezondheid van het hart.

Het is interessant dat dankbaarheid het risico op een nieuwe hartaanval bleek te verlagen voor patiënten die na een hartaanval meer waardering voor het leven kregen. Volgens Dr. Robert A. Emmons "werkt dankbaarheid omdat het, als een manier om het leven waar te nemen en te interpreteren, andere positieve emoties aantrekt die directe fysieke voordelen hebben, waarschijnlijk via het immuunsysteem of het endocriene systeem." Onderzoekers van de universiteiten van Utah en Kentucky stelden vast dat optimistische, maar gestreste rechtenstudenten meer ziektebestrijdende cellen in hun lichaam hadden.

Stess Hormonen

Ook zijn stresshormonen zoals cortisol 23% lager bij dankbare mensen en kan een dagelijkse praktijk van dankbaarheid de effecten van veroudering op de hersenen verminderen. De slaapkwaliteit is beter door dankbaarheid. Uit een studie uit 2009 in het Journal of Psychosomatic Research bleek zelfs dat deelnemers die voor het slapen gaan een lijst opschreven met dingen waar ze dankbaar voor waren, vaker beter sliepen dan degenen die dat niet deden.

Een andere studie uit 2011, gepubliceerd in Applied Psychology: Health and Well Being, bevestigde dat schrijven in een dankbaarheidsdagboek de slaap verbetert en ervoor zorgt dat je langer slaapt. Bovendien blijkt dankbaarheid de tijd die nodig is om in slaap te vallen te verkorten. Dit betekent dat dankbaarheid kan helpen om slapeloosheid te bestrijden. Dr. Emmons geeft aan dat dankbaarheid de bloeddruk kan verlagen. Dit is essentieel voor het voorkomen van andere lichamelijke klachten.

Bloeddruk

Verlaging van uw bloeddruk tot een aanvaardbaar niveau-120/80 kan het risico van een beroerte verminderen, die optreedt wanneer een bloedvat naar de hersenen barst of verstopt raakt door een stolsel. Hoge bloeddruk kan 1) de oogzenuw belasten en 2) leiden tot hypertensieve retinopathie. Beide aandoeningen kunnen het gezichtsvermogen drastisch verminderen. Aangezien hoge bloeddruk de nieren kan beschadigen en kan leiden tot nierfalen, kan het verlagen van de bloeddruk de gezondheid van de nieren bevorderen. Dankbaarheid verhoogt het geluk en vermindert depressie.

Dankbaarheid vergroot het inlevingsvermogen en vermindert agressie. Dankbaarheid vermindert ook stress, verbetert het gevoel van eigenwaarde en bevordert veerkracht. Al deze voordelen van een betere psychologische gezondheid zijn te danken aan het uiten van dankbaarheid in iemands leven. Het bijhouden van een dagboek over dankbaarheid bleek de hoeveelheid fysieke pijn te verminderen die deelnemers aan een studie over het tellen van zegeningen voelden. Dr. Emmons verwoordde dit voordeel door verschillende deelnemers aan de studie als "minder last hebben van pijntjes". Hoe dan ook, dankbaarheid heeft een positief effect op geest en lichaam in het algemeen, dus de beloningen zijn legio, waaronder minder pijn.