HIV/AIDS je spektrum ochorení od počiatočnej infekcie vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV), ktorá sa nakoniec zvrhne na úplný syndróm získanej imunodeficiencie (AIDS). Ničením imunitného systému HIV postupne narúša vrodenú schopnosť organizmu bojovať proti infekciám a rakovine. To vysvetľuje, prečo sú postihnutí jedinci náchylní na určité infekcie (napr. Pneumocystis Jiroveci Pneumonia) a nádory (napr. Kaposiho sarkóm), ktoré sa u imunokompetentných ľudí vyskytujú len zriedka.

Pochopme to

HIV/AIDS je pravdepodobne celosvetová pandémia, ktorá sa nevyhýba žiadnemu regiónu sveta. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie žilo v roku 2013 na celom svete približne 35 miliónov ľudí s týmto ochorením a v tom istom roku bolo zaznamenaných približne 1,5 milióna úmrtí súvisiacich s AIDS. Je smutné, že subsaharská Afrika predstavuje takmer 71% celosvetového bremena HIV/AIDS.

Ďalším dôležitým faktom v súvislosti s HIV/AIDS je, že vírusová záťaž je veľmi dôležitým faktorom určujúcim infekčnosť jednotlivca, takže osoba s veľmi vysokou vírusovou záťažou má niekoľkonásobne vyššiu pravdepodobnosť prenosu infekcie na iné osoby.

Zdravý sex

Nechránený sex (vaginálny, orálny alebo análny) je najdôležitejším rizikovým správaním spojeným s prenosom HIV. Týka sa to najmä osôb s viacerými nechránenými sexuálnymi partnermi, ako sú komerčné sexuálne pracovníčky, ktoré sa oddávajú sexu výmenou za peniaze ("sex na prežitie"). Rovnako aj v prípade, že je to váš partner, kto má viacero nechránených sexuálnych partnerov, ste rovnako ohrození.

Okrem toho je riziko prenosu vírusu HIV výrazne vyššie v prípade iných pohlavne prenosných infekcií v dôsledku zvýšenej pravdepodobnosti kontaktu s infikovanou krvou alebo telesnými tekutinami počas sexuálneho styku. Štúdie napríklad odhalili päťnásobné zvýšenie rizika prenosu HIV v prípade prítomnosti genitálnych vredov. Našťastie, riziko šírenia HIV v dôsledku nechráneného sexu možno prakticky eliminovať prijatím populárnej stratégie ABC, ktorá zahŕňa abstinenciu, vernosť partnerovi, ako aj dôsledné a správne používanie kondómov.

Infekcia

Nebezpečná transfúzia infikovanej krvi a krvných produktov je ďalším dôležitým spôsobom prenosu HIV, najmä v rozvojových krajinách, kde často chýbajú zariadenia na riadne komplexné vyšetrenie krvi a krvných produktov. Žiaľ, v týchto regiónoch možno približne 15% všetkých prípadov HIV pripísať transfúzii infikovanej krvi.

Výskum ukázal, že príjemcovia infikovanej krvi nakoniec ochorejú na HIV/AIDS približne v 90% prípadoch. Je bežnou praxou zdieľať s inými ľuďmi ostré predmety, ako sú žiletky, strojčeky na strihanie vlasov alebo holiace čepele. Aj to však prispieva svojou kvótou k zamedziteľnému šíreniu HIV z infikovaných osôb (ktoré o tom vo väčšine prípadov ani nevedia) na neinfikovanú populáciu. Pri používaní niektorých z týchto predmetov môže dôjsť k porezaniu - menšiemu alebo väčšiemu, ktoré sa často prehliadne, čo podporuje kontakt s infikovanou krvou a uľahčuje šírenie HIV.

Ďalšou nešťastnou praktikou, najmä v tradičnom prostredí, je robenie skarifikácií na ľuďoch väčšinou nesterilizovanými ostrými nástrojmi pod zámienkou liečby určitých chorôb alebo poskytovania duchovnej ochrany.

Drogy

Zvýšenému riziku nákazy HIV sú vystavení aj ľudia, ktorí si injekčne aplikujú drogy (najmä tvrdé drogy) priamo do krvného obehu. V Spojených štátoch táto prax predstavuje približne 10% prípadov HIV ročne. Nie je nezvyčajné, že intravenózni užívatelia drog používajú rovnakú ihlu a striekačku alebo rovnaký drogový prípravok. Pochopiteľne, ak je jedna osoba infikovaná vírusom, môže sa ľahko preniesť na ďalšie osoby.

Nadmerná konzumácia alkoholu opije ľudí tak, že sa im zatemní úsudok a stratia zábrany. Opitý človek je náchylnejší na niektoré z vyššie uvedených rizikových správaní, ako je napríklad náhodný sex bez kondómu. Okrem toho sa ukázalo, že nadmerné množstvo alkoholu ohrozuje imunitný systém, a tým urýchľuje prirodzený vývoj HIV/AIDS.