För tidig utlösning innebär att utlösningen sker för snabbt, ofta före eller strax efter penetrering.

De vanligaste orsakerna är ångest, psykologiska faktorer eller penisöverkänslighet.

De flesta män kan dra nytta av beteendeterapi, som inkluderar strategier för att fördröja utlösning.

En för tidig utlösning kan försvåra ett förhållande.

Experter anser att för tidig utlösning kan orsakas av ångest eller psykologiska orsaker. Vissa experter tror att det beror på en ökad känslighet i penis. Problemet kan förvärras om du har sex mindre ofta än du vill. Även om för tidig utlösning kan orsakas av en rad olika tillstånd, t.ex. inflammation i prostatan, en överaktiv sköldkörtel eller en störning i nervsystemet, är det sällsynt.

Behandling av för tidig utlösning

Beteendeterapi

Många män kan övervinna denna störning med beteendeterapi. Terapeuten erbjuder trygghet och förklarar varför för tidig utlösning uppstår. Han lär också männen strategier för att fördröja ejakulationen.

Medicinering eller kosttillskott

Du kan också försöka fördröja utlösningen med hjälp av läkemedel eller kosttillskott. Ejakulationen kan fördröjas genom lokala behandlingar som minskar känsligheten, t.ex. kondomanvändning eller lokalbedövning av penis. Ibland är det nödvändigt med en kombination av medicinering och beteendeterapi. Psykoterapi kan vara användbart om för tidig utlösning sker på grund av allvarliga psykologiska problem.

Lär dig att fördröja utlösning

För tidig utlösning behandlas ofta med två metoder. Dessa tekniker kan också användas för att minska ångest som ofta kan vara försvårande. Tekniken tränar männen i att uppnå höga nivåer av upphetsning utan att behöva ejakulera. Båda metoderna innebär stimulering av penis av en partner eller självstimulering (under onani). Stimuleringen sker först manuellt och sedan senare under eller före samlag.

Stopp-start-tekniken stoppar stimuleringen. Kompressionstekniken innebär att männen komprimerar det område av penis som möter penisens svällkroppar. Detta förhindrar utlösning och minskar erektionens styrka. Båda teknikerna gör det möjligt att återuppta stimuleringen inom 30 sekunder. Över 95% av männen kan fördröja utlösningen i 5-10 minuter med lite övning.

>>>> Har du provat Eroxel? Du hittar det här: Eroxel Original.