Weerstand is geen nieuw woord, maar voor velen van ons is het besef van immuniteit wel nieuw. Weerstand is nuttig als er een virus of griep heerst. Als het immuunsysteem van je lichaam naar behoren functioneert, heb je een grote "weerstand tegen ziekten" - dan blijf je gezond. Weerstand tegen de verleiding om iets te doen wat tegen je kernwaarden ingaat, zal je sterker maken, terwijl toegeven aan die verleiding je persoonlijkheid zal verzwakken.

Weerstand

Weerstand kan een teken zijn dat er iets niet helemaal goed is voor jou, op dit moment. Er is nog een andere kant aan immuniteit. De andere kant van immuniteit vernietigt juist datgene wat we nodig hebben. Deze weerstand komt voort uit een afkeer van verandering. Mensen zijn een beetje vreemd, omdat we een verlangen in het Universum leggen, en dan weerstaan we de veranderingen die deze behoefte in gang zet.

Toen ik bijvoorbeeld mijn verlangen aanbood om financieel onafhankelijk te worden, begreep ik niet dat het antwoord zou komen in de vorm van verlies van inkomsten van mijn voormalige partner. Het Universum reageerde op mijn verlangen - niet zoals ik had verwacht - en ik verzette me tegen de verandering. Het Universum wist dat ik onafhankelijk moest zijn om onafhankelijk te worden. Ik wilde de zekerheid van het inkomen van de echtgenoot, maar die psychologische afhankelijkheid van een externe bron weerhield me van vrijheid. Ik vind het veel gemakkelijker om verandering te accepteren als ik er zelf het initiatief toe heb genomen. Wanneer iemand anders een verandering initieert die mij raakt, is mijn eerste reactie om me te verzetten.

Wet van aantrekking

De wet van aantrekking leert me echter dat alles wat mijn leven raakt, het gevolg is van een of andere trilling in mij. Het kan een trilling zijn waar ik echt niet van hou. Het kan een subtiele trilling zijn waar ik weinig aandacht aan besteed. Het kan een trilling zijn die ondergronds is gegaan, zoals woede of pijn die ik niet erkende op het moment dat ik het ervoer. Emoties zijn "energie in beweging". Wanneer we proberen een emotie te onderdrukken (vooral een die we als negatief of schadelijk hebben beoordeeld) gaat ze niet weg, maar gaat ze naar ons onderbewustzijn waar ze stilletjes ons eigen leven saboteert door een immuniteit op te bouwen die uitnodigt tot meer negatieve ervaringen en spanningen creëert tussen mensen die elkaar vroeger graag zagen.

Weerstand zet niet alleen de rem op het krijgen van onze behoeften - Weerstand desintegreert; het verdeelt; het ontbindt; het fragmenteert ons Ware Zelf. We verliezen ons gevoel van heelheid. We voelen ons losgekoppeld van de Bron (God, het Goddelijke). Deze ontkoppeling begint te verschijnen in de manier waarop we ons voelen over onszelf en hoe we omgaan met andere mensen. Al snel hebben we ruzie met onze beste vriend en geven we hem de schuld van de omstandigheden.

Immuniteit

Wat kunnen we doen aan immuniteit? Is er een alternatief? Moeten we ons tegen immuniteit verzetten? Dat werkt niet. Als we weerstand ontdekken en proberen deze te onderdrukken of ons ertegen te verzetten, creëren we MEER! De optie is aanvaarding. Geen berusting, maar creatieve goedkeuring. Ik geef les in de geschiedenis van de Wet van Aantrekking en het is fascinerend om op te merken dat er in de Middeleeuwen een grote vervolging was van iedereen die er een filosofisch geloof op nahield dat afweek van wat de religieuze en politieke autoriteiten bepaalden.

Mensen die de Wet van Aantrekking kenden, mensen die hun eigen persoonlijke macht in stand hielden door hun gedachten en emoties te beheersen, stonden voor een kritieke keuze: of de machthebbers weerstaan en ten onder gaan; voldoen aan de eisen van hun agressors en zichzelf verloochenen; of creatief zijn. Als dat het geval is, verhuisden veel professionals van de metafictie (de wet van de aantrekking) eenvoudigweg naar Arabië, waar zij de vrijheid vonden om hun overtuigingen op een integrale manier te leven. Verandering is onvermijdelijk. Mensen zullen beslissingen nemen die ons leven beïnvloeden. We zullen keuzes maken die van invloed zijn op anderen. Charles Handy zei: "Verandering is de enige constante." Hoe we omgaan met verandering - gevraagd of ongevraagd - zal onze vibratie beïnvloeden en daarmee ons welzijn.

Conclusie

Neem even de tijd om weerstand op te sporen in je lichaam, geest of emoties. Hoe voelt het? Beperking? Beklemming? Blokkade? Frustratie? Verwarring? Oordeel? Verontwaardiging? Ja, die gevoelens zijn de tekenen van weerstand. Als ik weerstand ontdek, vraag ik mijn Hogere Zelf om begrip en een creatieve goedkeuring. Het belangrijkste is: Verandering zal plaatsvinden. Ik ga weerstand bieden of accepteren. De ene keuze draagt bij aan de desintegratie van mijn persoonlijkheid en de andere versterkt mijn gevoel van heelheid.