Aan de hand van deze verbazingwekkende geschriften wordt uiteengezet hoe wij elk het Goddelijk Potentieel, dat van het magisch bewustzijn, kunnen ontmoeten. Mattheüs 7:13-14 zegt: "Gaat door de enge poort, want wijd is de poort die naar de hel leidt". Een veelzeggend vers. Maar, waarheen precies leidt dit leerzame vers.

Houd rekening met

Laten we wat vlees op deze skeletzin leggen en zien welk esoterisch voedsel we eruit kunnen afleiden. Laten we ontdekken hoe dit specifieke geschrift ons leven drastisch kan veranderen ten goede. We zijn allemaal innerlijk toegerust om spiritueel te ontwaken. Maar, totdat we ons bewust verbinden met de school of dynamiek van beroering, dan blijven geschriften als deze alleen hun intellectuele waarde behouden. Letterlijk lezen van de Schrift is niet voldoende, dat raakt niet aan de schoolmanier van zielsontwaken en de vaardigheid van het direct kennen van het wonderbewustzijn.

Meer dan ooit is het nu tijd om over te gaan tot persoonlijke bekrachtiging, tot directe ervaring van het Goddelijke in ieder van ons. In deze omstandigheid kunnen geen uiterlijke middelen - zoals geschreven of gesproken woorden die alleen inspirerend en richtinggevend zijn - ons God geven, alleen omdat je God al hebt. Evolutionair gezien is het ver voorbij de tijd om voorbij beperkende religieuze dogma's en door angst gedreven geloofssystemen te evolueren naar echte realiteit en spirituele volwassenheid, naar directe God-Presence of wonder-bewustzijn.

Denk aan

Het is belangrijk hier in gedachten te houden dat de bijbelse "kerk" niet verwijst naar een fysiek gebouw, maar naar iemands bewustzijn. Op dezelfde manier beschrijft de bijbelse term 'Jood' het 'innerlijk' zijn - iemand die God van binnen zoekt. De term verwijst niet naar de Joodse staat of zijn volk. Zo luiden de woorden naast de kruisiging: 'hulde koning der Joden' betekenis, lof (ontwaken) zij de innerlijk gerichte ziel die de eigen Christus innerlijk zoekt.

In onze kern zijn we allemaal bedraad voor 'innerlijk': elk gecodeerd voor hemels zoeken. Het Mattheus geschrift hierboven verwijst dus alleen naar spiritueel ontwaken door onze eigen innerlijke manier van denken. Smalle poort spreekt over het 'minste' of kleinste in het gereduceerde zelf, en brede poort spreekt over de buitenwereld, over de verslavende fascinatie van de vleselijke geest en de verbondenheid met de geconditioneerde vijf zintuigen en hun dierlijke norm.

Er zijn twee poorten. De ene leidt naar het paradijs, de andere naar de hel. De poort naar de hemel is de rechte, of nauwe poort - innerlijk zoekend - en de poort die naar de hel leidt is de uiterlijke brede poort van het 'wereld' zintuiglijk bewustzijn. Wat zijn de praktische aspecten van het binnengaan van deze enge poort: hoe kun je erdoor binnengaan? Gaan we naar binnen met onze geloofssystemen, onze geloofsovertuigingen, onze sociale status, onze spirituele geloofsvlaggen? En, waar in het bijzonder bevindt zich deze enge poort? Anders gezegd: wat is het wachtwoord tot het paradijs, tot het wonderbewustzijn?

Convergentie

Het wachtwoord voor het paradijs is CONVERGENTIE. De smalle poort - die psychologische convergentie betekent - wordt in de hersenen geactiveerd, terwijl de brede poort functioneert onder regulering van religieuze onwetendheid: lagere-zelf of dierlijke norm, hier bekend als de hel. Op het niveau van functioneren vertegenwoordigen beide poorten tegengestelde gemoedstoestanden. De reden hiervoor is dat we moeten leren van onze brede ervaringen en, door middel van dergelijke leerervaringen, de ene poort regelmatig boven de andere kiezen.

Dus, na de keuze gemaakt te hebben om naar binnen te gaan of, smalle poort te zijn, nemen we praktische stappen op die manier, van het realiseren van direct smalle poort bewustzijn. Het maken van deze keuze om naar binnen te keren en het nemen van de eerste innerlijke maatregelen in dat opzicht, vergt individuele moed. Maar de procedure - die hier wordt uitgelegd - is echt niet moeilijk, maar vereist wel inzet en toewijding. Anders gezegd, we nemen onze beslissing en zetten door, ongeacht wat onze brede poort ervaringen ons voor de voeten werpen.

Hou in gedachten

Dat is dus onze bijbelse bemoediging tijdens dit proces van 'innerlijk worden'. Het bewustzijn van de brede poort vertegenwoordigt en past alleen bij het lagere-zelf - het geconditioneerde geest-zintuig karakter - hier aangeduid als hel of lijden - terwijl de smalle poort de ziel/hart bevredigt of verhoogt tot bewuste Eeuwige standaard. Door een valse persoonlijkheid te maken, leidt identificatie via de brede poort tot verlies van religieuze identiteit - vandaar het gezegde 'wat is er geweldig aan om de wereld te verslaan, als we daarbij onze ziel verliezen'.

Dus, 'smalle poort' gaat oorspronkelijk over het VERNIEUWEN van het brede poort karakter: het vernauwen van het gestippelde besluiteloze intellect: het vernauwen van de acties van de onophoudelijke oppervlakte gelovige geest en zijn aantrekkingskracht met brede poort of 'de wereld' graad van zintuiglijk bewustzijn. Zoals de schildpad zijn ledematen terugtrekt in zijn schild, zo is het vernauwen van de psychologische focus de manier waarop de gewaarwordingen teruggetrokken of losgemaakt worden van hun objecten van fascinatie - zowel psychologisch als fysiek.

Dit is de "innerlijke" procedure om de ervaring van afhankelijkheid van de wijde poort om te zetten in een geestelijk bevredigend bewustzijn van de nauwe poort. Een deel van de symbolische of esoterische boodschap van de kruisiging komt tot uiting in het beeld waarin Jezus' ogen - aan het kruis - zijn samengebald. Het vernauwen van de psychologische brede streng door convergentie reproduceert dus de private kruisiging van het gegenereerde valse karakter, de vleselijke geest of het lagere zelf.

Goed om te weten.

Dagelijkse oefening in 'convergentie' stelt de geest in staat zich aan te passen aan het gelijktijdig benaderen van twee bewustzijnstoestanden: universumbewustzijn en eeuwig bewustzijn (brede poort en nauwe poort). Voorafgaand aan dit operationeel vermogen, functioneerde het brein-zenuwstelsel alleen in mono of single state focus. We komen nu in het rijk van wonderbaarlijk begrip van waar narrow gate onderscheidingsvermogen spirituele Overwinnaar wordt over fictieve persona-gedreven wide gate wijsheid. Als convergentie tot stand komt, zijn we niet langer onder de dwang en dominantie van deze valse persona, van breedgate attracties: we nemen nu bewuste beslissingen geformuleerd door het Resolute intellect in plaats van het besluiteloze.

Het intellect van de geest wordt opnieuw gekalibreerd van dierlijke mono naar een versoepeling van tijd en tijdloosheid - relatief en absoluut - gelijktijdig in het zenuwstelsel. Herinnerend dat we in deze wereld kwamen, alleen geupload in mono. Nu werd een nieuwe bewustzijnscapaciteit getriggerd, geopenbaard, gewekt, die van het begrijpen van het 'paradijs op aarde' op individueel niveau. Bijbels geformuleerd: "hemel en aarde (van binnen) zijn vol van uw heerlijkheid" - volledig spiritueel potentieel is altijd beschikbaar door 'innerlijk' geconvergeerd te zijn. Tolerantie voor convergentie heeft tijd nodig om te groeien. Ik zeg ouder, omdat er zoveel gelukzaligheid verbonden is met het geconvergeerde stadium - oudere smalle poort - het zenuwstelsel heeft tijd nodig om te acclimatiseren, gecultiveerd te raken in het weerstaan van golven van pure gelukzaligheid (bijbelse verrukking).

Let op.

Er is herhaalde 'relatie' met deze geest/lichaamsstructuur nodig om uiteindelijk 'in te trouwen', zich aan te passen aan de golf van pure energie zonder de verdunnende invloed van het kunstmatige brede karakter. Op dit niveau ontmoet men de Goddelijke Aanwezigheid binnenin als verschillend van de uiterlijke wereldpoortactie. De term 'minste' kan bijbels gezien ook vertaald worden met 'stadium' als in, puntbewustzijn. Zodra het volwassen punt, of minste, gevestigd is in begrip, wordt de individuele geest - in zijn gecombineerde facet - vrij in bewuste oneindigheid - transcendentie of, de niet-doortrokken conditie van Zijn zonder risico van her-vangst door de verblinding van het brede poort-ervaren.

Anders gezegd, nieuwe wilszaden wortelen niet meer diep voor toekomstige heruitgave, of potentiële karmische schuld. De sleutel van diepzeeduiken is het water binnengaan onder de juiste hoek. Om te helpen bij het diep in de geest duiken, introduceren we 'de juiste hoek'-mantra, de kop, Aum. Mantra brengt de geest op natuurlijke en moeiteloze wijze van zijn vertrouwde bewuste referentiepunten naar dit niet-vertrouwde onbewuste spirituele niveau. Mantra is de natuurlijke manier van convergentie van de hersenen, die convergentie introduceert het hoofd in het verenigd veld van bewustzijn. Het bereikt dit door middel van geconvergeerde ogen en gefocusseerd innerlijk gehoor.

Geconcentreerde ogen en innerlijk gehoor brengen het hoofd naar het middelste hersenpunt, welk punt de pijnappelklier activeert tot steun. In gedachten houdend dat het bewuste en onbewuste twee verschillende geesten zijn, in plaats daarvan twee facetten van een verdeelde geest. Dus de mantra - wat automobiel van de geest betekent - incorporeert of verenigt deze door gedachten gecreëerde scheiding door de geest door alle niveaus van het onbewuste aspect te voeren en hem daardoor bewust of vol te maken. In deze context werkt mantra als een diepzeevibrerende toorts die bewust bewustzijn brengt naar het onbewuste, naar de niet-ontwaakte component van de geest. Aum reproduceert het subtiele geluid van de wereld waarop het interne gehoor zich afstemt.

Houd rekening met

Deze heilige klank, zoals genoemd met kliniek, herkalibreert de geest om te oscilleren op een snelheid tussen 1-3 cycli per seconde - de Delta of Goddelijke staat. Tijdens Aum komen de ogen en het innerlijk gehoor op natuurlijke wijze samen tussen de wenkbrauwen, waardoor 'stage centring' de pijnappelklier en de hypofyse activeert. Dit is de manier waarop links/rechts-hersenharmonisatie of volledig spectrum-hersenbewustzijn, tot stand komt, of, bewustzijnsverruiming. In deze nieuwe geest levendig, bewustzijn functioneert door onderbewuste focus - vrij stromend denken - in plaats van selectieve ego-gedreven bewuste geest inhoud of gekarteld oppervlakte gedachten denken.

Anders gezegd, naarmate de bewuste capaciteit van de geest groter wordt, wordt het bewustzijn niet langer gefilterd DOOR iets, door conditionering van de geestesinstelling, zoals voorheen. Als de werkelijkheid zich begint te openbaren via het eeuwige huidige moment, het Nu, wordt het leven niet langer ervaren via de achteruitkijkspiegel van geconditioneerde mind-sets en oogkleppen op van de maatschappij. Ons leven weerspiegelt niet langer angst-gedreven agenda's, die van automatische reactie-actie op eerdere conditionering.

We zijn nu vrij om te LEVEN en niet alleen maar gevangen te bestaan DOOR de inhoud van vele of één controlerende mind-sets. Onthoud dat je leven wordt bepaald door je mind-set. Omdat het leven momenteel wordt waargenomen en ervaren door een groter bewustzijn, is het alsof we voor de allereerste keer contact maken met ons religieuze landschap. Convergentie heeft ons bevrijd van de illusie van de door gedachten geschapen wereld.

Wist je dat?

In de tuin van het Vaticaan staat een borstbeeld van een dennenappel. Over dit symbool - dat tot de pijnappelklier spreekt - wordt in het geloof zelden gesproken, maar de esoterische boodschap ervan is van het grootste belang voor het spirituele ontwakingsproces. Velen zijn op de hoogte van het verbale chanten, vooral dat van Aum of Om. We gaan laten zien hoe deze mantra zuiverder kan worden verkregen, subtieler dan het horen van oppervlakkige decibels. Chant aan de oppervlakte gedurende ongeveer 20/30 seconden.

Verminder nu en stop met de uiterlijke verbale recitatie en blijf de mantra non-verbaal of stil van binnen horen vanuit deze diepere hoek. Om het anders te zeggen, ga 'min' decibel horen in en blijf de min hoeveelheid van het innerlijke horen verdiepen. We brengen nu het horen aan de oppervlakte van 14-21 cycli per seconde van Beta hersensnelheid naar 4-7 cps innerlijk horen van de Theta verenigende staat. Met voortdurende oefening kunnen we de oscillaties van de hersenen nog dieper terugbrengen tot 1-3 cps, dat is de Delta staat.

Deze hoeveelheid staat gelijk aan Transcendentie of God-trillingstoestand. Als de geest afdrijft naar een brede poort, en dat zal gebeuren - daarom oefenen we - pauzeer dan ongeveer 3 seconden, en begin dan opnieuw met 'innerlijk horen'. Elk hervat 'innerlijk horen' is van een dieper niveau, dus, elke mantra herstart betekent vooruitgang in de uitbreiding van bewustzijn, niets ontbreekt, alleen maar winst. Naarmate het wonderbewustzijn groeit, komen we tot de ontdekking dat convergentiepunt en oneindigheid gelijkwaardig zijn: doordrongen van tijd, ruimte en oorzakelijkheid.

Slotopmerking

Punt, bij innerlijk contact, staat gelijk aan geconcentreerde gelukzaligheid of natuurlijk geluk dat zich splitst in Oneindigheid, onbegrensdheid, welke oneindigheid in fase uiteenvalt om telkens weer uit elkaar te spatten wanneer 'puntcontact' in meditatie wordt bereikt. Punt en Oneindigheid omvatten beide de eeuwige herinnering aan elkaar. Ik geloof dat het vandaag de dag als soort nodig is de letterlijke religiositeit af te zwakken en de geschriften eerder te zien als gepland - educatief in bewustzijnsontwikkeling. Het is de moeite waard op te merken dat veel van de vroege geschriften werden geschreven door gevorderde Yogi's en Rishi's - die zich bezighielden met de manier waarop de hersenen functioneren, en hoe, door misbruik, gedachten ofwel voor ons of tegen ons kunnen werken, onze beste vriend of ergste vijand. Individuele convergentie is werkelijk de methode voor het creëren en vestigen van een wonder-functionerend bewustzijn voorbij doctrinaire dogma's en geloofssystemen.